ZESPÓŁ FESTIWALOWY

 

Dyrektor i twórca festiwalu:
Gołda Tencer

Wicedyrektor ds. programowych:
Izabela Teodorkiewicz

Kierownictwo produkcji:
Hanna Pałuba
Joanna Fedorowicz

Dyrektor ds. projektów audiowizualnych:
Dawid Szurmiej

Dyrektor artystyczny Singer Jazz Festival:
Adam Baruch

Scenografia:
Marta Grudzińska, Ewa Łaniecka

Projekt plakatu i logo festiwalu:
Lech Majewski

PR:
REBELIA MEDIA
iPublicity

Strona internetowa, social media:
Gabriela Bidzińska, Janusz Paliwoda

Fotografia:
Marta Kuśmierz, Janusz Paliwoda

Biuro festiwalowe:
Katarzyna Post, Monika Soszka, Maciej Dmochowski

Współpraca produkcyjna:
Bożena Pika, Aleksandra Krakowiak, Rivka Slomka-Ostaszewski, Anna Szyba, Karolina Szymaniak, Martyna Steckiewicz, Katarzyna Markusz, Katarzyna Batarowska, Magdalena Mroczkowska, Grzegorz Kołacz, Anna Czubaczyńska, Tomasz Łuczak, Aleksander Krawczuk, Piotr Przybylak, Agnieszka Kamińska, Karolina Serocka, Agnieszka Zajk-Tworkowska, Monika Kowalczyk-Kogut, Kamila Rejchert, Katarzyna Rychlik, Maria Czok, Inga Żebrowska, Aleksandra Matuszczyk, Cezary Adamiak, Adam Baliński, Herbert Pałuba, Maksymilian Zdybicki, Antoni Czok

Redakcja programu:
Gabriela Bidzińska, Hanna Pałuba, Izabela Teodorkiewicz

Współpraca redakcyjna:
Rafał Dajbor, Agnieszka Greiner

Tłumaczenie programu:
Joanna Warchoł

Layout programu:
Lech Majewski

Opracowanie graficzne, układ, makieta, skład programu:
Alina Jankowska, KANGUR – Agencja Reklamowa, Kangur.com.pl