FUNDACJA SHALOM

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera organizuje Fundacja Shalom. Twórcą i Dyrektorem festiwalu jest Dyrektor Fundacji Shalom Gołda Tencer.

Fundacja Shalom powstała 27 lat temu, z inicjatywy Gołdy Tencer. Fundację współtworzyli absolwenci istniejącej niegdyś szkoły żydowskiej im. I. L. Pereca w Łodzi. Przyjaźni, która ich połączyła nie naruszyły ani upływający czas, ani rozproszenie po świecie. Wyniesiona z rodzinnego domu miłość do tradycji, historii, kultury i języka jidysz położyła fundamenty pod wszechstronną działalność Fundacji.

Po barwnych żydowskich miasteczkach z początków ubiegłego wieku pozostała jedynie pamięć – jej ocalenie stało się głównym celem Fundacji Shalom. Można tego dokonać jedynie wówczas, gdy nie rozpamiętuje się biernie przeszłości, ale wydobywa na światło dzienne to wszystko, co z niej wyrasta. To, co wydawało się niemożliwe stało się możliwe – dziś przeszłość mówi głosami zwykłych ludzi, którzy przekazują sobie słowo Shalom, zrozumiałe w każdym języku.

Od 19 lat Fundacja Shalom prowadzi liczne międzynarodowe projekty promujące i propagujące kulturę żydowską – Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera jest jednym z takich właśnie projektów.

logo_shalom

Wśród innych ważnych projektów należy wymienić:

  • stworzenie wystawy o międzynarodowej sławie „I ciągle widzę ich twarze…” – złożonej ze zdjęć Żydów polskich minionego świata. Wystawa od blisko 20 lat wystawiana jest w najbardziej prestiżowych muzeach na całym świecie. Wystawa jest częścią niezwykłej kolekcji ponad 9. tysięcy zdjęć nadesłanych z całego świata na apel Fundacji Shalom.
  • organizację ogólnopolskich konkursów dla młodzieży szkół średnich „Historia i kultura Żydów polskich” oraz „Na wspólnej ziemi” dla młodszych uczniów, wspólnie z ministerstwami edukacji Polski i Izraela
  • publikacje książkowe – m.in. poezja J. Tuwima „My, Żydzi polscy” w czterech językach, antologia „Dzieci żydowskiej oskarżają”, wiersze Wisławy Szymborskiej „Nic darowane” w pięciu językach, w tym po raz pierwszy w języku jidysz, książka „Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod red. naukową prof. F. Tycha bezpłatnie przekazywana do szkół i bibliotek w całej Polsce
  • utworzenie Centrum Kultury Jidysz – prowadzenie kursów języka jidysz na kilku poziomach zaawansowania, w tym organizacja letnich seminariów języka i kultury jidysz wraz z izraelską organizacją Nacionale Instanc far Jidiszer Kultur
  • stworzenie Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku z blokiem zajęć o tematyce żydowskiej, z licznymi warsztatami, wycieczkami i zajęciami ruchowymi dla osób starszych
  • organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Warszawie, ustanowionego rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ
  • propagowanie idei korczakowskiej uwieńczone wzniesieniem pomnika Janusza Korczaka w centrum Warszawy, wspieranie domów dziecka im. Janusza Korczaka
  • organizacja koncertów, realizacja filmów dokumentalnych, spektakli teatralnych i telewizyjnych, a także wystaw plastycznych
  • zainicjowanie pierwszego po wojnie przedszkola żydowskiego w Warszawie oraz szkółki niedzielnej dla dzieci żydowskich restauracja Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie i wzniesienie pomnika ku czci ofiar hitleryzmu w Falenicy

Więcej nt. Fundacji Shalom znajdziecie Państwo na stronie: www.shalom.org.pl