LOGO

logo_singerailogo_singerpdflogo_shalombw

PLAKAT

Plakat festiwalowy

(plik do pobrania PDF) Plakat festiwalowy

 

ZDJĘCIA

(pliki do pobrania) – THE_KLEZMATICS

(pliki do pobrania) – HAMSA

(pliki do pobrania) – Leszek Zadlo

(pliki do pobrania) – shabat_shalom

 

SPOTY