REGULAMIN UBIEGNIA SIĘ O AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ
na XIII edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

 

Prosimy zapoznać się z regulaminem, zanim przejdą Państwo do wypełniania formularza.

 

1. Aby ubiegać się o akredytację dziennikarską na XIII edycję Festiwalu Warszawa Singera należy wypełnić poniższy formularz akredytacyjny.

Link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/1CliOtM1RPI9L_arpJ5XyO2MfxzP904W0jpQjXT_jwP8/viewform?c=0&w=1.

2. Wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacjio Festiwalu Singera oraz innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Fundację Shalom.

Podany adres elektroniczny posłuży jedynie do przesyłania wyżej wymienionych informacji, które na podstawie ustawy o świadczeniu usług elektronicznych z dnia 18 lipca 2002r. (art. 10 ust. 2) uważa się za zamówione. Fundacja Shalom zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu tej ustawy.

3. Akredytacja wydawana jest bezpłatnie dziennikarzom w rozumieniu art.7 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26.01.1984 r. prawa Prasowego. Bezpłatne akredytacje nie są wydawane pracownikom agencji reklamowych, firm producenckich, sponsorów, zespołów, ani też osobom prywatnym zajmującymi się prywatną fotografią.

4. Akredytacja upoważnia do wstępu na wybrane koncerty, projekcje filmowe oraz imprezy towarzyszące, po okazaniu identyfikatora.

5. Wywiady indywidualne z artystami festiwalowymi są uzgadniane przez Biuro Festiwalu na prośbę akredytowanego dziennikarza, po uprzednim wyrażeniu zgody przez artystę.

6. Akredytowany dziennikarz otrzymuje materiały festiwalowe. Biuro Prasowe w miarę możliwości udostępnia bezpłatnie fotografie artystów oraz zdjęcia z wydarzeń festiwalowych.

7. Fotografowanie oraz filmowanie podczas koncertów odbywa się z miejsc wyznaczonych przez organizatora i jego czas może być ograniczony ze względów organizacyjnych lub na życzenie artysty. Na żądanie artystów możliwy jest całkowity zakaz filmowania i fotografowania podczas koncertu.

8. Akredytacje do odbioru w punkcie akredytacyjnym od 25 sierpnia oraz 18 sierpnia podczas konferencji prasowej. Akredytacje można odebrać również w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

9. Akredytacja jest wystawiana imiennie i nie może być odstępowana innej osobie niż wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.

10. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia na teren Festiwalu osób trzecich.

11. Akredytacje przyznaje się wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie w rejestrze dzienników i czasopism oraz profesjonalnym informacyjnym serwisom internetowym.

12. Akredytacje przyznaje się wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją wydanego przez szefa działu. Do przyznania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.

13. Ilość identyfikatorów akredytacyjnych jest ograniczona.

14. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24 sierpnia 2016 r.

15. Osoby, którym przyznano akredytację zostaną o tym fakcie poinformowane. Informacja o przyznaniu akredytacji i możliwościach jej odebrania zostanie wysłana na podany w formularzu akredytacyjnym adres email.

16. Brak informacji potwierdzającej oznacza nie przydzielenie akredytacji.

17. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

18. Fundacja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie wydawania akredytacji.

Informacji udziela:
Grzegorz Kieniksman
Rebelia Media
tel. 508 285 865
grzegorz@rebeliamedia.pl