REGULAMIN UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ
na XIV Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, zanim przejdą Państwo do wypełniania formularza.

1. Aby ubiegać się o akredytację dziennikarską na XIV edycję Festiwalu Warszawa Singera należy wypełnić poniższy formularz akredytacyjny.

Link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZJjdbRQjva0b6UuVr0fbZI9JSPDeusCyAvO_jKtC8I76_A/viewform?c=0&w=1

2. Wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o Festiwalu Warszawa Singera oraz innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Fundację Shalom. Podany adres elektroniczny posłuży jedynie do przesyłania wyżej wymienionych informacji, które na podstawie ustawy o świadczeniu usług elektronicznych z dnia 18 lipca 2002r. (art. 10 ust. 2) uważa się za zamówione. Fundacja Shalom zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu tej ustawy.

3. Akredytacja upoważnia do wstępu na wybrane koncerty, projekcje filmowe oraz imprezy towarzyszące, po okazaniu identyfikatora.

4. Akredytacje są bezpłatne, do odbioru w punkcie akredytacyjnym w tymczasowej siedzibie Teatru Żydowskiego przy ul. Senatorskiej 35 (identyfikatory będą wydawane w czasie konferencji prasowej 22 sierpnia, w godz. 12.00-16.00 oraz od 22 sierpnia do 1 września w punkcie akredytacyjnym).

5. Akredytacja jest wystawiana imiennie i nie może być odstępowana innej osobie niż wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.

6. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia na teren Festiwalu osób trzecich.

7. Akredytacje przyznaje się wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie w rejestrze dzienników i czasopism oraz profesjonalnym informacyjnym serwisom internetowym.

8. Akredytacje przyznaje się wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją wydanego przez szefa działu. Do przyznania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.

9. Zapis punktu 8. nie odnosi się do dziennikarzy mediów zagranicznych oraz zaproszonych osobiście przez Fundację Shalom.

10. Ilość identyfikatorów akredytacyjnych jest ograniczona.

11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 sierpnia.

12. Osoby, którym przyznano akredytację zostaną o tym fakcie poinformowane. Informacja o przyznaniu akredytacji i możliwościach jej odebrania zostanie wysłana na podany w formularzu akredytacyjnym adres e-mail.

13. Brak informacji potwierdzającej oznacza nie przydzielenie akredytacji.

14. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

15. Fundacja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie wydawania akredytacji.

Informacji udziela:
Grzegorz Kieniksman
Rebelia Media
tel. 508 280 865
grzegorz@rebeliamedia.pl